Jeśli dana muzyka w swym klimacie i charakterze odwołuje się do tradycyjnych elementów ściśle powiązanymi z danymi grupami narodowymi mówimy wówczas, iż jest to muzyka etniczna.

Muzyka etniczna bardzo często nawiązuje do celebrowanych rytuałów, obrzędów czy wielu innych motywów typowych dla danego regionu świata. Dla jednych to muzyka oczyszczająca, dla drugich emanująca naturalną energią wprost z wnętrza Ziemi. W tej muzyce słyszy się tradycje i kulturę danego narodu, to muzyka niebywale oryginalna i wyjątkowa. Style muzyczne takie jak reggae, jazz, folk, czy blues swe korzenie odnajdują właśnie w muzyce etnicznej. Muzyka afrykańska, indyjska, czy nasza rodzima słowiańska w najdoskonalszy sposób odzwierciedla zwyczaje, zamiłowania estetyczne oraz gusta estetyczne danych narodów. Czyli bez wątpienia jest to rodzaj muzyki w każdym niemal aspekcie odwołujący się do ludowości. To muzyka każdego, komu pieśń narodowa, czy też regionalna w akompaniamencie tradycyjnych instrumentów jest wyjątkowo bliska sercu.